شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

محبين

+ ارباب صداي قدمت مي آيد هنگامه اوج ماتمت مي آيد ما در تب داغ و غم تو مي سوزيم چندروز دگر محرمت مي آيد
محبين
:'(
mp3 player شوکر
محبين
رتبه 0
0 برگزیده
377 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محبين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top