شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

محبين

محبين
4. در صورت امكان، چند دقيقه قبل از اذان صبح از خواب بيدار شده، نماز شب بخوانيد و اگر در آن وقت بيدار نشديد، قضاي آن را به (حداقل 30 تا 50 آيه) و در صورت تمايل درهفته ‏هاي بعد، به ميزان آن بيفزاييد. 5. ترك گناه و مخالفت با هواهاي نفساني، نقش بسيار مؤثري درتقويت اراده و نهادينه كردن آن در درون انسان دارد.
محبين
6. هرگز دركارها، نااميد نشويد و باحالت تهاجمي، براي پي گيري و به انجام رساندن كارهاي ناقص وناموفق، تلاش كنيد. 7. كارهايي راكه به عهده مي‏ گيريد، ناتمام رهانكنيد. آنها را به نحو احسن و تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه دهيد. 8. از پراكنده كاري وآشفتگي دركارها - كه موجب به هم ريختگي انجام فكري مي‏شود...
تسبیح دیجیتال
محبين
رتبه 0
0 برگزیده
377 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محبين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top